Merk je in je team dat er verwarring, weerstand, chaos, frustratie of angst heerst? Wil je dit blijven aankijken? Dat kan. Soms zelfs een prima – en niet altijd gemakkelijke – zet. Problemen kunnen zich vanzelf oplossen. Soms ook, kun je door een kleine aanpassing, voor grote verandering zorgen.

Met de beste bedoelingen, kun je je blindstaren als je in een team werkzaam bent. Daarbij heb je een berg aan werkzaamheden en kun je worstelen met ruimte voor teambuilding.

Met oprechte interesse in de kracht van mens en organisatie, begeleidt PUUR Monique jou of je team naar meer energie. PUUR Monique is overtuigd van de kracht van intrinsieke motivatie. Met de juiste middelen en omgeving, zorgt PUUR Monique voor bewustwording en nieuwe energie.

Middels 1-op-1 gesprekken, training en team coaching begeleid PUUR Monique organisaties in veranderingsprocessen op micro en mesoniveau. PUUR Monique doet of denkt mee met managers, medewerkers en teams in bedrijfsprocessen, het omgaan met persoonlijke blokkades en patronen. Denk aan:
– conflictbemiddeling
– coaching en begeleiding op het gebied van verzuim
– begeleiding bij een reorganisatie/ veranderingsprocessen
– loopbaanbegeleiding
– procesbegeleiding bij nieuw beleid, een nieuwe aanpak
– training op het gebied van teambuilding, open communicatie en samenwerken

Wil je iets nieuws invoeren en collega’s enthousiast krijgen? Wil je weer of meer positieve energie in het team en in de organisatie? In gesprek word gekeken naar de elementen voor een succesvolle verandering. Individuele gesprekken met leidinggevenden en werknemers kunnen helpen om meer inzicht te krijgen en de juiste knoppen te bedienen voor een succesvolle verandering en meer energie.

Elk gedrag heeft zijn reden, niet het gedrag maakt het verschil, maar de reden